Ingatlankezelés a Gyakorlatban: Feladatok és Teendők Széles Skálája
Mai cikkünk a lakáskezelésről szól. Tőlünk, a Lakáspont.hu Kft belváros specialista ingatlaniroda és lakáskezelő ügyintézőitől és ingatlanközvetítőitől sokszor megkérdezi egy-egy ügyfél, hogy pontosan mi is az a lakáskezelés, mi a feladatunk. Csokorba gyűjtöttünk pár kérdést és ezekre a válaszokat.
Milyen szolgáltatásokat tartalmaz az ingatlankezelői díj?
A bérlők be- és kiköltöztetése az ingatlanba: Ez a folyamat magában foglalja az ingatlan átadását a bérlőknek, az aláírt bérleti szerződés alapján. Gondoskodni kell arról, hogy az ingatlan megfelelően fel legyen készítve az új bérlők fogadására, és hogy az elköltöző bérlők a megfelelő módon hagyják el az ingatlant.
A mérőórák leolvasása, és minden hónapban a leolvasott fogyasztás alapján diktálás, és a számlák ellenőrzése, befizetése: Egy ingatlanban található mérőórákat (például víz, gáz, villamos energia) rendszeresen le kell olvasni, ezután az olvasott értékeket bediktálni a szolgáltatóknak, hogy a fogyasztás alapján állítsák ki a számlákat. Végül ezeket a számlákat alaposan leellenőrizni, mert sajnos előfordulhatnak a szolgáltatónál tévedések, és ha minden rendben, akkor kiegyenlíteni
A bérlők kéréseinek továbbítása a tulajdonos felé, illetve a tulajdonos nevében intézkedések: Az ingatlankezelő szerepe ebben az esetben az, hogy átvegye és továbbítsa a bérlők igényeit, kéréseit és javaslatait a tulajdonos felé. Ez magába foglalhatja olyan ügyeket, mint károk vagy hibák jelentése (például ha az ingatlanban valamilyen probléma merül fel, amelyet a tulajdonosnak meg kell oldania), de akár olyan kéréseket is, mint új bútorok beszerzése vagy takarítás. Az ingatlankezelő a tulajdonos nevében tehet intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az ingatlan megfelelő működéséhez és karbantartásához.
A havi lakbér és rezsi, közös költség beszedése: Az ingatlankezelő felelős azért, hogy havonta beszedje a bérlőktől a megállapított lakbért, valamint a rezsi- és közös költség részleteket. Ez a feladat magában foglalja a bérlőkkel való kommunikációt, a számlák kiállítását, a fizetési határidők nyomon követését és a befizetések kezelését.
A közös költség havi rendszerességgel történő befizetése: A közös költség az ingatlan fenntartására és közös területek karbantartására vonatkozó költségeket jelenti, amelyeket a lakók közösen viselnek. Az ingatlankezelőnek gondoskodnia kell arról, hogy a közös költséget minden hónapban időben és pontosan befizessék, hogy az ingatlan megfelelő működése és karbantartása biztosított legyen.
Szja adó megfizetése és adóbevallás elkészíttetése, továbbá a kommunális adók megfizetése a tulajdonos nevében: Az ingatlan tulajdonosának adókötelezettségei vannak, amelyeket az ingatlankezelőnek kell kezelnie. Ez magában foglalja az állami jövedelemadó (Szja) megfizetését és az adóbevallás elkészítését a tulajdonos nevében. Emellett lehetnek helyi adók, például kommunális adók, amelyeket szintén az ingatlankezelőnek kell rendeznie a tulajdonos nevében.
Karbantartási munkák megrendelése, felügyelése: Az ingatlankezelő felelős az ingatlan rendszeres karbantartásáért és javításáért. Ehhez szükség lehet különböző szakemberek, mint például vízvezeték-szerelők, villanyszerelők vagy festők szolgáltatásainak igénybevételére. Az ingatlankezelőnek meg kell rendelnie és felügyelnie ezeket a munkákat, hogy az ingatlan megfelelő állapotban maradjon, és a bérlők kényelmesen élhessenek.
Állagmegóvási munkák kijelölése, és elvégeztetése: Az "állagmegóvás" olyan tevékenységeket jelent, amelyek az ingatlan hosszú távú állapotának és értékének megőrzését célozzák. Az ingatlankezelőnek észre kell vennie azokat a területeket vagy részeket az ingatlanban, amelyek kopásnak, elhasználódásnak vagy idő előtti romlásnak vannak kitéve. Az ilyen problémák megelőzése érdekében az ingatlankezelőnek intézkedéseket kell tennie a szükséges javítások vagy felújítások elvégzésére.
Bérleti szerződés meghosszabbítása, lakbér emelésre javaslattétellel: Amikor egy bérlő bérleti szerződése lejár, az ingatlankezelőnek azért kell felelősséget vállalnia, hogy eldöntse, folytatódik-e a bérlet, vagy új bérlőre van szükség. Ha a bérlővel a szerződést meghosszabbítják, az ingatlankezelőnek kezelnie kell a szükséges papírmunkát és intézkedéseket. Emellett a lakbér emelése esetén is az ingatlankezelő felelős a bérlővel való tárgyalásokért és a lakbér emelésére vonatkozó javaslatok előterjesztéséért.
Kár esetén a biztosítóval való kapcsolattartás, kárrendezés intézése: Ha az ingatlanban kár keletkezik, például vízszivárgás vagy tűz esetén, az ingatlankezelőnek kapcsolatot kell tartania a biztosítóval. Az ő feladata, hogy az esetet dokumentálja, a kártérítési igényeket benyújtsa a biztosító felé, és szükség esetén a kárrendezési folyamatot felügyelje és intézze.
A cikkünk jövő héten folytatódik.