Múlt héten kezdtük bemutatni a CSOK Plusz Hitel Program-ot, melynek itt jön a folytatása 2. rész


 

Kik igényelhetik?

Gyermeket vállaló házaspár,

akik közül a feleség a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét. Házastársak együttesen igényelhetik

2025. december 31. napjáig a 41. életévre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni azokra az igénylőkre, akik esetében a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

a) a feleség betöltötte a 41. életévét, és

b) legalább a 12. hetet betöltött várandósság fennáll, és ezt igazolják, vagy gyermeket fogadtak örökbe és 2024. január 1. és 2025. december 31. között kelt örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozattal rendelkeznek, és ezt a határozat véglegessé válásáról szóló értesítés bemutatásával igazolják


 

Az igénylő lehet…

Magyar állampolgár vagy 3 hónap tartózkodási engedéllyel rendelkező személy


 

Az igénylőkön kívül más adós a kölcsönszerződésben nem szerepelhet!!!


 


 

1

Hasznos alapterületre vonatkozó elvárások

Gyermekek száma lakás egylakásos lakóépület

1 gyermek 40 nm 70 nm

2 gyermek 50 nm 80 nm

3 vagy több gyermek 60 nm 90 nm


 

Bővítési cél esetén a bővítést követően kell megfelelnie az ingatlannak a négyzetméter követelményeknek


 

CSOK Plusz Hitelnél vételár/bekerülési költség korlát Vételár/bekerülési költség korlát*

Első közös lakásszerzők maximum 80 000 000 forint

Nem első közös lakásszerzés maximum 150 000 000 forint


 

Első közös lakásszerzők

azok a házastársak, akik a kölcsönkérelmük benyújtásakor, vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeznek, amelyben mindkettőjüknek van tulajdonjoga és erről nyilatkoznak


 

Vételár/bekerülési költség korlát szabályai

a vásárolni/építeni kívánt ingatlan vételárának/bekerülési költségének meg kell haladnia az igénylők másik (a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában meglévő) közös tulajdonú lakásuk tulajdoni hányadának forgalmi értékét vagy a két éven belül elidegenített korábbi közös tulajdonú lakásuk az igénylők tulajdoni hányadára eső eladási árát


 

Hogyan történik nem első közös lakás esetén a meglévő vagy két éven belül eladott ingatlan forgalmi értékének igazolása?

• A meglévő lakás forgalmi értékének ellenőrzése tulajdoni lappal, valamint a JZB által készített előzetes értékbecslés alapján történik.

• Két éven belül elidegenített lakás* eladási árát tulajdoni lappal, illetve adásvételi szerződéssel tudják igazolni

*A 2 év szempontjából az adásvételi szerződés keltét kell figyelembe venni. Ha a közös lakás 2 éven túl került eladásra, akkor az összehasonlítást nem kell elvégezn


 


 

2

Vételár korlát további szabálya lakásvásárlási célnál

Lakás vásárlása esetén a vételár legfeljebb 20 százalékkal térhet el az értékbecslő által megállapított forgalmi értéktől


 

CSOK Plusz Hitel egyéb jellemzői

Bentlakási kötelezettség A kölcsön folyósításától/utolsó részfolyósításától számított 10 év Lakcímbejelentési határidő A kölcsön folyósításától/utolsó részfolyósításától számított 180 napon belül

Jelzálogjog bejegyzés A CSOK Plusz Hitel összegére és járulékaira a Bank javára történik a jelzálogjog bejegyzés és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése Ezen felül a Magyar Állam javára jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre – a kölcsönszerződés megkötése időpontjában fennálló kölcsönösszeg 20 százalékának erejéig a hitelcél szerinti ingatlanra Számlabemutatási számlabemutatás mértéke Nem változott

TB Jogviszony igazolása szükséges Falusi CSOK-kal megegyező szabályok szerint 2 év legalább az egyik félnek legyen


 

CSOK Plusz Hitel egyéb jellemzői

Tulajdonszerzés az ingatlanban Csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont és mindkét igénylőnek rendelkeznie kell tulajdoni hányaddal az ingatlanban

Kizáró feltétel Nem veheti igénybe a CSOK Plusz kölcsönt az, akit az igénylését megelőző 3 évben az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy államilag támogatott lakáscélú kölcsön vonatkozásában a járási hivatal, a kormányhivatal vagy az állami adóhatóság végleges döntésével vagy a bíróság jogerős határozatával a vissza nem térítendő támogatás vagy a felvett kamattámogatás visszafizetésére kötelezett. 1 alkalommal igényelhető

A kölcsönre bármelyik igénylő csak egy alkalommal jogosult, ideértve azt az esetet is, ha a már igénybevett kölcsönt visszafizették. (Ha visszafizetésre került, akkor sem vehető igénybe még egyszer!) Fontos, hogy egyszerre több fennálló kamattámogatott kölcsöne az igénylőknek nem lehet! (Tehát, ha vett fel korábban CSOK/Falusi CSOK hitelt, CSOK Plusz hitelt csak azt követően igényelhet, ha a korábbi kamattámogatott hitelt végtörleszti.) Korábbi megelőlegező figyelembevétele A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, illetve a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti megelőlegezett CSOK korábbi igénybevétele esetén a CSOK Plusz kölcsön csak akkor igényelhető, ha az igénylésig a korábbi támogatáshoz kapcsolódó gyermekvállalás teljesült, vagy nem teljesült, de a támogatás – a gyermekvállalás részleges sikertelensége esetén a nem teljesített gyermekre jutó – összegét visszafizették.

Együttes igénybevétel Falusi CSOK-kal Új falusi CSOK/ÁFA támogatás együttesen igényelhető a CSOK Plusz hitellel, DE ezt induláskor még nem nyújtjuk! Falusi CSOK hitel és CSOK Plusz Hitel együttesen nem igényelhető!


 

3

Kölcsöntörlesztés szüneteltetése

✓ A kérelem benyújtását követően első magzatra/elsőként született/örökbefogadott gyermekre igényelhető

✓ Ügyfél kérelme alapján 1 évre kérhető

✓ Legkorábban a kölcsön folyósítását követő 13. hónaptól indul

✓ Legkorábban a türelmi idő lejáratát megelőző 60. naptól igényelhető

✓ Tőke-és kamatfizetési kötelezettség szünetel az 1 éves időszak alatt

✓ A kamattámogatás időszaka a szüneteltetés idejével meghosszabbodik

✓ A futamidő oly módon kerül meghosszabbításra, hogy a törlesztőrészlet nem lehet magasabb az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletnél

 

Gyermekvállalási támogatás

Bevállalt másodikként született (örökbefogadott) gyermek vagy 12. hetét betöltött magzat és minden további gyermek/magzat után 10 000 000 forint összegű gyermekvállalási támogatás igényelhető, mely a CSOK Plusz Hitel előtörlesztésre fordítható

Babaváró hitel változás


 

30 év alatti nő vállalhat gyermeket.

Fiatal házaspár veheti igénybe

2 éves TB jogviszony kell az egyik féltől

2025.01.01-ig azon fiatal párok is figyelembe vehetik ahol a nő nem töltötte be a 41. életévét és 12 hetes terhes legalább.


 

Összege 11000000 ft

Szabadon felhasználható

Már minimálbérre is adnak